Podgorica, Bar i Bijelo Polje potpisali Parišku deklaraciju „Fast-track cities“ o okončanju epidemije AIDS-a