Odbori u SO Bar

ČLANOVI ODBORA U SO BAR

(imenovani na III sjednici 05.11.2014. godine)

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
 1. dr Vesna Đokvučić,predsjednica
 2. Đuro Pejović, član
 3. dr Simeun Dragaš, član
 4. Aleksandar Rakočević,član
 5. Snežana Jonica, član

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE 
 1. Savo Vujošević,predsjednik
 2. Slobo Pajović, član
 3. Branka Nikezić, član
 4. mr Nada Marstijepović, član
 5. Snežana Jonica, član

 

ODBOR ZA PRIVREDU I FINANSIJE
 1. Branislav Branković, predsjednik
 2. Đuro Pejović, član
 3. Damir Rašketić,član
 4. Zoran Tajić, član
 5. Radomir Novaković, član

 

ODBOR ZA PLANIRANJE, UREDJENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST
 1. Zarija Franović, predsjednik
 2. Aleksandar Marković, član
 3. Savo Pavlović, član
 4. mr Dejan Đurović, član
 5. Radomir Novaković, član

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI   
 1. mr Mladen Zagarčanin, predsjednik
 2. mr Anastazija Miranović, član
 3. dr Vesna Đokvučić, član
 4. Denisa Halimić, član
 5. Goran Pejović, član

 

ODBOR ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU
 1. Nedeljko Lale Čović,predsjednik
 2. Branka Nikezić,član
 3. dr Radovan Orlandić,član
 4. Ranka Šljivančanin, član
 5. Munib Ličina,član