Odbori u SO Bar

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 1. Branka Nikezić, predsjednik
 2. Mićo Orlandić, član
 3. dr Vesna Đokvučić, član
 4. Stevo Novaković, član
 5. Munib Ličina, član

ODBOR ZA STATUT I PROPISE

 1. Nikica Purlija, predsjednik
 2. Aleksandra Glavanović, član
 3. Stefan Šušter, član
 4. Ammar Borančić, član

ODBOR ZA PRIVREDU I FINANSIJE

 1. mr Aleksandar Markolović, predsjednik
 2. Nevenka Plantak, član
 3. Marina Trceta, član
 4. Ljubomir Vukoslavčević, član
 5. Omer Vukić, član

ODBOR ZA PLANIRANJE, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST

 1. Andrea Pajković, predsjednik
 2. Asim Andrić, član
 3. Osman Đokić, član
 4. Ljubomir Vukoslavčević, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 1. Jovan Popović, predsjednik
 2. Božidar Janković, član
 3. mr Slavica Adzić, član
 4. Zilha Kojić, član
 5. Dragan Vojvodić, član

ODBOR ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

 1. Branka Nikezić, predsjednik
 2. dr Vesna Đokvučić, član
 3. Savo Pavlović, član
 4. Stevo Novaković, član
Napomena: Postupak popune upražnjenih mjesta, odnosno imenovanje predsjednika i članova odbora je u skupštinskoj proceduri