Novosti skupštine

OBAVJEŠTENJE

  • July 12, 2019
Predsjednik Opštine utvrdio je: Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Bar Nacrt Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica. Nacrti odluka stavljaju se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 10. jula 2019. godine. Nacrti akata objavljeni su na zvaničnom sajtu Opštine Bar: www.bar.me. U […]
Detaljnije
 

OBAVJEŠTENJE

  • June 27, 2019
PONOVNI  J A V N I  P O Z I V  ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Bara Obrazac za predlog kandidata za imenovanje clana Savjeta Radio Bar Izjava o prihvatanju kandidature i ispunjavanju uslova za  člana savjeta Radio Bar
Detaljnije
 

Program održavanja javne rasprave

  • June 21, 2019
P R O G R A M ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE                                                                                                                                Predsjednik Opštine utvrdio je:  Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama  Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama  Nacrt Odluke o dopunama Odluke o mjesnim zajednicama Nacrti odluka stavljaju se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 21. juna 2019. godine. Nacrti akata objavljeni […]
Detaljnije
 

OBAVJEŠTENJE

  • June 7, 2019
Na osnovu člana 121 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Bar (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“broj 46/18), objavljuje se                                                                             […]
Detaljnije
 

SAZIV XIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

  • June 7, 2019
Predsjednik Skupštine opštine Bar,Mićo Orlandić sazvao je  XIII  sjednicu Skupštine opštine Bar, za (ponedeljak) 17.06.2019.godine Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 10,00 časova Za sjednicu predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I     R  E  D Predlog završnog računa budžeta opštine Bar za 2018.godinu Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja […]
Detaljnije