Novosti skupštine

Javna rasprava

  • January 29, 2018
Broj: 030-38 Bar, 30.01.2018.godine   PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE                                                                                                                                                                Predsjednik Opštine utvrdio je  Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista i Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte.   Nacrti navedenih odluka  stavljaju  se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 29. januara 2018. godine do […]
Detaljnije
 5

Obavjestenje za NVO o XXI sjednici SO Bar

  • December 18, 2017
18.12.2017. godine Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je predsjednik Skupštine opštine sazvao XXI sjednicu Skupštine, za petak, 22. decembar 2017. godine, za koju je predložio sljedeći     D  N  E  V  N  I     R  E  D:   Ostavka sekretara Skupštine opštine Bar Predlog Odluke o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Bar Predlog […]
Detaljnije
 

XXI sjednica SO Bar

  • December 18, 2017
Predsjednik Skupštine opštine Bar, Radomir Novaković sazvao je XXI sjednicu Skupštine za petak, 22. decembar 2017. godine, sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:   Ostavka sekretara Skupštine opštine Bar Predlog odluke o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Bar Predlog Odluke o imenovanju jednog predstavnika Opštine Bar u Odboru direktora D.O.O. […]
Detaljnije
 

Javna rasprava o podsticaijma i investiranju u razvoj poljoprivrede

  • December 1, 2017
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE                                                                                                                                                                Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede. .   Nacrt navedene Odluke  stavlja  se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 30. novembra 2017. godine do 15.decembra 2017.godine.   Nacrt akta objavljen je na zvaničnom sajtu Opštine Bar:  […]
Detaljnije
 

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata

  • December 1, 2017
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE                                                                                                                                                                  Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Odluke o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata za period 2018. godine do donošenja Programa privremenih objekata.   Nacrt navedene Odluke  stavlja  se  na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 30. novembra 2017. godine do 15.decembra 2017.godine.   Nacrt akta objavljen je na […]
Detaljnije