Novosti skupštine

Obavještenje za NVO o IV sjednici SO

  • October 1, 2018
Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je predsjednik Skupštine opštine Bar sazvao IV sjednicu skupštine, za  utorak 9. Oktobar 2018. godine, sa početkom u 11,00 časova, za koju je predložio sljedeći DNEVNI RED   Predlog Statuta Opštine Bar Predlog Odluke o obrazovanju Službe za skupštinske poslove Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna […]
Detaljnije
 

IV Sjednica Skupštine Opštine Bar

  • October 1, 2018
Predsjednik Skupštine opštine Bar, Mićo Orlandić sazvao je IV sjednicu Skupštine opštine Bar,  za 09.10.2018. godine , sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći   D  N  E  V  N  I     R  E  D:    Predlog Statuta Opstine Bar Predlog Odluke o obrazovanju Službe za skupštinske poslove Predlog Odluke o donošenju izmjena i […]
Detaljnije
 

Javna rasprava po Nacrtu Statuta Opštine Bar

  • September 10, 2018
O P Š T I N A    B A R          O  R  G A  N  I  Z  U J E J A V N U   R A S P R A V U   PO   Nacrtu Statuta Opštine Bar    dana 24.09.2018.godine /ponedjeljak/, sa početkom u 11:00 sati  velika sala Skupštine […]
Detaljnije
 1

Obavještenje za NVO

  • August 31, 2018
O B A V J E Š T E NJ E Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je predsjednik Skupštine opštine Bar sazvao III sjednicu skupštine, za ponedjeljak 10. septembar 2018. godine, sa početkom u 11,00 časova, za koju je predložio sljedeći DNEVNI RED Nacrt Statuta Opštine Bar Predlog Odluke o davanju saglasnosti […]
Detaljnije