Novosti skupštine

Obavještenje

  • December 31, 2018
Skupština Opštine Bar danas je na sjednici po hitnom postupku usvojila Odluku o donošenju Prostorno – urbanističkog plana opštine Bar i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Sutomore – centar”. Prostorno urbanistički plan predstavlja najznačajniji planski dokument za dalji prostorni, urbanistički i ekonomski razvoj.  
Detaljnije
 1

O B A V J E Š T E NJ E

  • December 18, 2018
Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je predsjednik Skupštine opštine Bar sazvao IX (devetu) sjednicu skupštine, za četvrtak 27. decembar 2018. godine, sa početkom u 11,00 časova, za koju je predložio sljedeći                                           […]
Detaljnije
 

SAZIV IX SJEDNICE

  • December 18, 2018
Predsjednik Skupštine opštine Bar,Mićo Orlandić sazvao je IX (devetu)  sjednicu Skupštine opštine Bar, za za četvrtak 27.12.2018.godine. Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći:                                           […]
Detaljnije