Novosti skupštine

Javna rasprava po Nacrtu Statuta Opštine Bar

  • September 10, 2018
O P Š T I N A    B A R          O  R  G A  N  I  Z  U J E J A V N U   R A S P R A V U   PO   Nacrtu Statuta Opštine Bar    dana 24.09.2018.godine /ponedjeljak/, sa početkom u 11:00 sati  velika sala Skupštine […]
Detaljnije
 1

Obavještenje za NVO

  • August 31, 2018
O B A V J E Š T E NJ E Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je predsjednik Skupštine opštine Bar sazvao III sjednicu skupštine, za ponedjeljak 10. septembar 2018. godine, sa početkom u 11,00 časova, za koju je predložio sljedeći DNEVNI RED Nacrt Statuta Opštine Bar Predlog Odluke o davanju saglasnosti […]
Detaljnije
 

III Sjednica Skupštine Opštine Bar

  • August 31, 2018
Predsjednik Skupštine opštine Bar, Mićo Orlandić sazvao je III sjednicu Skupštine opštine Bar,  10.septembar, sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED: 1. Nacrt Statuta Opštine Bar 2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika opštine Bar 3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine […]
Detaljnije
 

Čestitka predsjednika Skupštine opštine Mića Orlandića povodom Kurban Bajrama

  • August 20, 2018
Poštovani gospodine Milaimi,               U ime Skupštine opštine Bar i u svoje lično ime, Vama, Vašim saradnicima i svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti upućujem najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da ovaj veliki praznik provedete u miru, zdravlju i blagostanju, okruženi porodicom i prijateljima. U tradiciji islama dani Kurban bajrama upućuju na pomaganje siromašnima, […]
Detaljnije
 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE DUP-a „Industrijska zona Goran“

  • August 9, 2018
DUP “Industrijska zona Goran” stavlja se na javnu raspravu, shodno Odluci o utvrđivanju Nacrta br. 01-2341 od 09. avgusta 2018. godine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 10.08.2018. godine. Nacrt plana i Izvještaj su izloženi u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar i mogu se pogledati svakog radnog dana od 08 do 14 časova, […]
Detaljnije