Novosti skupštine

OBAVJEŠTENJE

  • August 26, 2019
Na osnovu člana 31 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter”Radio Bar” i člana 38. Statuta Lokalnog javnog emitera “Radio Bar”, a u vezi sa članom 28.stav 1 Zakona o elektronskim medijima i člana 13 Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Bar (“Sl.list CG-opštinski propisi”broj 41/06), Odbor za izbor i imenovanja […]
Detaljnije
 

P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XIV SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE BAR

  • July 25, 2019
Pozivaju se nevladine  organizacije, koje su prijavile zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2019.godinu,  zainteresovane za učešće na XIV sjednici Skupštine opštine Bar,  koja je zakazana za 30.07.2019.godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu („Institut slobodna stolica“), za koju je predložen sljedeći DNEVNI RED Polugodišnji Izvještaj o […]
Detaljnije
 

SAZIV XIV SJEDNICA

  • July 25, 2019
Predsjednik Skupštine opštine,Mićo Orlandić sazvao je XIV  sjednicu Skupštine opštine Bar, za (utorak)30.07.2019.godine. Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 11,00 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći: D  N  E  V  N  I     R  E  D: Polugodisnji izvjestaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Predlog odluke o lokalnim administrativnim […]
Detaljnije
 

OBAVJEŠTENJE

  • July 12, 2019
Predsjednik Opštine utvrdio je: Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Bar Nacrt Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica. Nacrti odluka stavljaju se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 10. jula 2019. godine. Nacrti akata objavljeni su na zvaničnom sajtu Opštine Bar: www.bar.me. U […]
Detaljnije
 

OBAVJEŠTENJE

  • June 27, 2019
PONOVNI  J A V N I  P O Z I V  ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Bara Obrazac za predlog kandidata za imenovanje clana Savjeta Radio Bar Izjava o prihvatanju kandidature i ispunjavanju uslova za  člana savjeta Radio Bar
Detaljnije