Nove odluke Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje