Mladi službenici Opštine i CK Bar obilaze korisnike