Kontakt informacije

  • Bulevar Revolucije 1,
  • 85000 Bar, Crna Gora
  • Tel: +382 30 301 400
  • Fax: +382 30 301 424
  • opstinabar@bar.me

Pitajte opštinu

Služba predsjednika opštine

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 405
Fax. +382 30 301 405
Email. opstinabar@bar.me

Uprava lokalnih javnih prihoda

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 448
Fax: +382 30 301 488
Email: lokalniprihodi@bar.me

Sekretarijat za ekonomiju i finansije

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 450
Fax: +382 30 301 450
Email: ekonomija.finansije@bar.me

Sekretarijat za uređenje prostora

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 475
Fax: +382 30 301 475
Email: prostor@bar.me

Služba glavnog administratora

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 414
Fax. +382 30 301 413
Email. glavni.administrator@bar.me

Služba unutrašnje revizije

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 442
Fax: +382 30 301 442
Email: revizija@bar.me

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 466
Fax: +382 30 301 467
Email: agencija@bar.me

Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 69 328 282
Email: poljoprivreda@bar.me

Služba za skupštinske poslove

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 429
Fax. +382 30 301 427
Email. skupstina.opstine@bar.me

Centar za informacioni sistem

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 470
Fax: +382 30 301 470
Email: cis@bar.me

Sekretarijat za opštu upravu

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 491
Fax: +382 30 301 491
Email: ouidd@bar.me

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 482
Fax: +382 30 301 482
Email: sekretarijat.ksp@bar.me

Komunalna policija

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 301 434
Fax. +382 30 301 435
Email. komunalna.policija@bar.me

Služba zaštite – Vatrogasna

85000 Bar, Crna Gora
Tel. +382 30 313 171
Fax. +382 30 313 171

Sekretarijat za društvene djelatnosti

Bulevar Revolucije 1,
85000 Bar, Crna Gora
Tel: +382 30 301 485
Fax: +382 30 301 485
Email: drustvene.djelatnosti@bar.me