Kontakt informacije

  • Bulevar Revolucije 1,
  • 85000 Bar, Crna Gora
  • Tel: +382 30 301 403
  • Fax: +382 30 301 424
  • opstinabar@bar.me

Pitajte opštinu