Sekretar

Vesko Gvozdenović

vesko

VD Sekretar sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Rođen 04.05.1982. godine u Baru

OBRAZOVANJE:


Osnovna škola „Anto Đedović“ – Bar

Gimnazija ”Niko Rolović”, društveno-jezički smjer – Bar

Fakultet organizacionih nauka – Univerzitet u Beogradu

Diplomirani inženjer organizacionih nauka – odsjek za menadžment

 

RADNO ISKUSTVO:

Agencija za investicije i imovinu  2009.-2015. god.

Služba unutrašnje revizije  2015. –

 

OSTALO:

Stručni ispit za rad u državnim organima

Seminari, kursevi i obuke:

  • »Planiranje kapitalnog budžeta« u organizaciji UNDP-a,
  • »Sprovođenje kapitalnog budžeta« u organizaciji UNDP-a,
  • »Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi« u organizaciji Uprave za kadrove CG.
  • »Upravljanje jedinicom za unutrašnju reviziju« u okviru IPA projekta “Jačanje upravljanja EU sredstvima i opštih administrativnih procedura”
  • Učešće u pilot revizijama u okviru IPA projekta “Jačanje upravljanja EU sredstvima i opštih administrativnih procedura”.

Jezik: Engleski

Oženjen, otac dvoje djece