Novosti

Obavještenje

  • 13/11/2020
 Na osnovu član 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu  („Sl.list CG“, br. 75/18 ) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove   i zaštitu životne sredine OPŠTINE BAR O B A V J E Š T A V A ZAINTERESOVANU JAVNOST   da je »Mušović Ćazim« iz Bara,  podnio zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata za projekat […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 29/07/2020
 Na osnovu članova 14 stav 3 i 23 i 28 Zakona o procjeni uticaja naživotnu sredinu(”Sl.list CG”, br.75/18)                                                                                                                                                                               Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove     i zaštitu životne sredine   OPŠTINE BAR OBAVJEŠTAVA    ZAINTERESOVANU JAVNOST da je Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja, Podgorica, Aerodrom bb, 81000 Podgorica, donjeto  […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 16/07/2020
Na osnovu član 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove      i zaštitu životne sredine Opštine Bar       OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je »Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja,  Aerodrom bb,Pfah 81, 81000 Podgorica, podnio zahtev za odlučivanje […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 10/07/2020
                                                                                                                                                                      Na osnovu člana  24, i 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu                                                                                                                                                                                                                   („Sl.list CG“, br. 75/18)                                                                                                                                                                                        Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zaštitu životne sredine                                                                                                                                                                                                                 O B A V J E Š T A V A  ZAINTERESOVANU JAVNOST – da je »D.o.o. AMMA RISORT«, ul. Oktoih br. 2, Podgorica, donjeto  Rješenje […]
Detaljnije
 1

Obavještenje

  • 19/06/2020
                                                                                                                                              Na osnovu član 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu                                                                                                                                                                                       („Sl.list CG“, br. 75/18)                                                                                                                                                                     Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove                                                                                                                                                                                 i zaštitu životne sredine                                                                                                                                                                                           OPŠTINE BAR                                                                                                                                                                                  O B A V J E Š T A V A                                                                                                                                                                           ZAINTERESOVANU JAVNOST  jda je »Kontrola letenja Srbije i Crne  Gore SMATSA d.o.o. Beograd, dio stranog društva Terminalna kontrola letenja,  […]
Detaljnije