Novosti

OBAVJEŠTENJE

  • 29/06/2021
Na osnovu član 24. i 28, Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18)Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove  i zaštitu životne sredine    OPŠTINE BAR OBAVJEŠTAVA  ZAINTERESOVANU JAVNOST -Da je »Tehno max d.o.o. Podgorica«ul. Pete Proleterske bb. Podgorica, podnio zahtev za  davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat   rekonstrukcije […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 23/06/2021
Na osnovu člana 14. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je preduzeću DOO “TEHNO MAX” iz Podgorice donijeto Rješenje, br. UPI 14-322/21-204 od 22.06.2021 godine, kojim je utvrdjeno da za projekat rekonstrukcije hotela “Vir” na urbanističkoj parceli br. […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 15/06/2021
Na osnovu član 24. i 28, Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/1  Sekretarijat za  komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST -Da je »Mušović Ćazimu i Zlatičanin Veljko« iz Bara, Črvanj bb,opština Bar, i Sutomora podnjela zahtev za  davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 14/06/2021
Na osnovu člana 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ br. 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je DOO “TEHNO MAX” iz Podgorice podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade  Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju hotela “Vir” na urbanističkoj parceli br. 100, […]
Detaljnije
 

Obavještenje

  • 02/06/2021
Na osnovu člana 14. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST da je preduzeću D.O.O. “TRIO MARE” iz Bara donijeto Rješenje, br. 14-322/21-UPI-160 od 20.05.2020 godine, kojim je utvrdjeno da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu pogona […]
Detaljnije