Novosti

SAOPŠTENJE

  • February 8, 2019
Komunalna policija Opštine Bar će u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu zaštite javnih površina, s posebnim akcentom na zaštitu javnih zelenih površina. Zakonom o komunalnim djlatnostima zabranjuje se kretanje i parkiranje vozila, loženje vatre ili paljenje granja i lišća, napasanje krupne ili sitne stoke, bacanje papira i drugih otpadaka, kao i prekopavanje javnih površina. Radi […]
Detaljnije
 

SAOPŠTENJE KOMUNALNE POLICIJE

  • February 8, 2019
U poslednje vrijeme od strane nesavjesnih građana učestala je pojava nelegalnog odlaganja građevinskog i drugog otpada na javnim površinama, koje nemaju tu namjenu. Apelujemo na građane da ne vrše odlaganje zemljanog materijala, koji je proizvod građevinskih iskopa, kao i raznog građeviskog betonskog otpada – šuta na javnim površinama kao i površinama duž saobraćajnica. Navedeni otpad […]
Detaljnije
 1

Komunalna policija je preuzela niz akcija na sprečavanju nelegalne sječe drveća

  • January 25, 2019
Proteklih dana, u više navrata, Komunalna policija je preuzela niz aktivnosti na sprečavanju nelegalne sječe drveća na teritoriji Opštine Bar. Tokom kontrole Služba Komunalna policija je zatekla A.H. (49) iz Bara, u nelegalnoj sječi borove šume-drveća na lokalitetu Ratac, kojom prilikom je zatečeno lice drvo bora presjeklo motornom šegom na više manjih komada i ista […]
Detaljnije