Komunalna policija je preuzela niz akcija na sprečavanju nelegalne sječe drveća