Javne nabavke

Otvoreni postupak

Shopping metoda

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva