Dr Srzentić ugostio Omladinu Socijaldemokrata Bara