Direktor Fonda PIO Dušan Perović u posjeti Opštini Bar