Direktor Direkcije javnih radova u posjeti Opštini Bar