Delegacija granonačelnika iz Albanije u posjeti Baru