Analitičke kartice shodno članovima 29 i 30 od 05.02. do 18.02.2018. godine