Analiticka kartica za period od 31.10 do 06.11.2016.godine