Analitička kartica za period od 20.01.-28.01.2018.