Analitička kartica za period od 29.01. – 04.02.2018.