Direktor

Omer Vukić omer

Direktor Agencije za investicije

Rodjen 19.07.1977.god. u Baru.

 

 

OBRAZOVANJE:


 • Univerzitet u Novom Sadu,Ekonomski fakultet Subotica, smjer Menadžment unutrašnje i spoljne trgovine (zvanje diplomirani ekonomista)  (2001-2005)
 • Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, odsjek Poslovna škola,smjer preduzetnišvo (zvanje ekonomist)  (1998-2001)

Nivo obrazovanja u klasifikaciji : VII stepen,VSS

 

RADNO ISKUSTVO:


 • JP “Vodovod i kanalizacija“ Bar  (2005 –      )
 • Planer analitičar u Ekonomsko-finansijskom i pravnom sektoru (2006-2007)
 • VD Rukovodilac Službe za finansije,knjigovodstvo, plan i analizu (2007-2013)
 • Službenik za Javne nabavke  (2007-2010)
 • Rukovodilac Službe za finansijsko računovodstvene poslove (2013-      )
 • Koordinator za poslovno tehničku saradnju Vodovoda i Vodacom-a (stručni konsiltat Sachen Waser) za ekonomska pitanja (2010-2013)
 • AD “Luka Bar”
 • Član Odbora direktora (2014-        )

 

RAD NA RAČUNARU:


 • MS Office :Word, Excel, Outlook…

 

JEZICI:


 • Maternji jezik : Crnogorski
 • Strani jezici : Engleski (čitanje-dobar, pisanje-osnovno,izgovor – osnovno)

 

OBUKE I SEMINARI:


 • Institut računovođa i revizora Crne Gore – Sertifikat o stručnom zvanju računovođe (2010.god)

Seminari

 • Savremeni Finansijski Menadžment sa fokusom na internu reviziju u Javnom sektoru (Beograd, decembar 2007.god)
 • Javne nabavke – Zakonska regulative, nadzor I praksa (Podgorica, mart 2009.god)
 • Ostvarivanje principa transparetnosti u postupku javnih nabavki (Pržno, april 2009.god)
 • Upravljanje projektima finasiranim iz EU fondova  (Podgorica, oktobar 2011.god)
 • Izrada projekata u lokalnoj upravi – modul II  (Podgorica mart-april 2012.god)

 

VOLONTERSKI RAD:


 • NVO “Mrkojevići” – finansijski menadžer  (2006-      )

 

OSTALO:


 • Dobra komunikativnost, iskustvo u timskom radu
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Državljanstvo : Crnogorsko