Plan rada službenika Komunalne policije od 29. DECEMBAR do 31 DECEMBAR 2018.